รูปคำคมโดนๆ ถ้าหากจะมีคนบางคนหายไป

รูปคำคมโดนๆ ถ้าหากจะมีคนบางคนหายไป
ก็ไม่เห็นจะเป็นไร … เพราะเมื่อก่อนนั้น “ก็ใช่จะมี”