ยามร่ำรวยควรระมัดระวัง ยามทุกข์ยากควรอดทน

ยามร่ำรวยควรระมัดระวัง ยามทุกข์ยากควรอดทน
In prosperity caution, in adversity patience.