มีเงิน กับ มีผัว เลือกอันไหนดีหว่า

มีเงิน กับ มีผัว
เลือกมีเงิน เพราะ
ถ้ามีเงินท่วมหัว จะมี ผัว
กี่คนก็ได้