มีศัตรูเพียงคนเดียวก็มากเกินไป มีมิตรแท้สักร้อยคนก็ยังน้อยเกินไป

มีศัตรูเพียงคนเดียวก็มากเกินไป มีมิตรแท้สักร้อยคนก็ยังน้อยเกินไป
One enemy is too much and hundred friends are too few.