ผู้มีชื่อเสียงดีย่อมแสงเรืองโรจน์แม้อยู่ในที่มืด

ผู้มีชื่อเสียงดีย่อมแสงเรืองโรจน์แม้อยู่ในที่มืด
A good name keeps its luster in the dark.