ผู้ที่มีความหวังย่อมมีทุกสิ่ง

ผู้ที่มีความหวังย่อมมีทุกสิ่ง
He who has hope has everything.