ผู้ที่ประสบความสำเร็จคือผู้ที่เผชิญกับความผิดหวัง

ผู้ที่ประสบความสำเร็จคือผู้ที่เผชิญกับความผิดหวัง
A successful man is one who meets frustrations with a sense of humor.