ผู้ที่ตำหนิติเตียนท่านอย่างรุนแรงที่สุด นั่นแหละคือเพื่อนที่ดีที่สุดของท่าน

ผู้ที่ตำหนิติเตียนท่านอย่างรุนแรงที่สุด นั่นแหละคือเพื่อนที่ดีที่สุดของท่าน
You severest critic is often your best friend.