ผู้ชายเจ้าชู้

อย่าคิดว่า ลูก จะหยุดผู้ชายเจ้าชู้ได้
เพราะสิ่งที่เขารักมากที่สุด ก็คือ ตัวเขาเอง