ผู้ชนะคืออดทนได้ถึงที่สุด

ผู้ชนะคืออดทนได้ถึงที่สุด
He conquers who endures.