ผมมักจะเลือก คนที่ ขี้เกียจ แต่มีความรับผิดชอบ

ผมมักจะเลือก คนที่ “ขี้เกียจ” แต่มีความรับผิดชอบ
ให้เขาได้ทำงาน ที่ยากๆเสมอ
เพราะเขามักจะหาหนทางที่ “ง่าย” ที่สุด
เพื่อทำให้งานสำเร็จ

“I will always chose a lazy person
to do a difficult job, because,
he will find and easy way to do it.

จาก บิลเกต ผู้ก่อตั้ง microsoft