ปัญหาของการมัวแต่เหลียวหลังมองอดีต ก็คือเราหันกลับมาอาจพบว่าอนาคตได้ผ่านเลยเราไปแล้ว

ปัญหาของการมัวแต่เหลียวหลังมองอดีต ก็คือเราหันกลับมาอาจพบว่าอนาคตได้ผ่านเลยเราไปแล้ว
One problem with gazing too frequently into the past is that we may turn around to find the furture has run out on us.