ปล่อยคนผิดไปสิบคน ดีกว่าขังคนบริสุทธิ์ไว้คนเดียว

ปล่อยคนผิดไปสิบคน ดีกว่าขังคนบริสุทธิ์ไว้คนเดียว
Better ten guilty escape than one innocent man suffers.