บางครั้ง เรามองหา สิ่งที่ขาด จนพลาด สิ่งที่มี

บางครั้ง เรามองหา สิ่งที่ขาด
จนพลาด สิ่งที่มี
และบางครั้งก็เฝ้าหา สิ่งที่ดี
จนทำให้ สิ่งที่มี นั้นหายไป