บางครั้ง การมีคนรักก็ไม่ได้หมายความว่า


เราจะมีความสุขเสมอไป
และบางที การอยู่คนเดียว
ก็ไม่ได้หมายความว่า
เราจะเหงาตลอดไป