บทความสอนใจเวลาที่มีคนทำให้เราหงุดหงิดใจ … อ่านไว้ควรทำอย่างไร

บทความสอนใจเวลาที่มีคนทำให้เราหงุดหงิดใจ … อ่านไว้ควรทำอย่างไร

ให้พิจารณาว่า  ทุกคนเคยเกิดมาหลายภพหลายชาติ
เราคงเคยไปทำผิดพลาดล่วงเกินผู้อื่นมาก่อน
จึงจำเป็นต้องฝึกความอดทน  อดกลั้น
เพราะยังไม่มีใครสมบูรณ์
อาจขัดหู ขัดตา ขัดใจเราบ้าง  ก็อย่าไปสนใจ
ต้องรู้จักให้อภัย  ต่อผู้ที่มากระทบกระทั่งเสมอ
ต้องสอนตัวเองว่า
“เพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อใคร”