บทความดีดีสอนใจ เวลาเจอความผิดหวัง ให้บอกตัวเองว่า

บทความดีดีสอนใจ เวลาเจอความผิดหวัง ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือวิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต
เวลาเจอความป่วยไข้ ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือการให้เห็ฯคุณค่าของการรักษาสุขภาพให้ดี
เวลาเจอความพลัดพราก ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือบทเรียนของการรู้จักหยัดหยืดด้วขาตัวเอง
เวลาเจอคนรักทิ้ง ให้บอกตัวเองว่า
นี่่คือความเป็นบดทดสอบที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ
เวลาเจอคนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้ว ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือประจักษ์พยานว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวัง
เวลาเจอคนกลิ้งกะล่อน ให้บอกตัวเองว่า
นี่คืออุทาหรณ์ของชีวิตที่ไม่น่าเจริญรอยตาม