บทกลอนสอนใจ ให้รู้จักคำว่า อดทน

บทกลอนสอนใจ ให้รู้จักคำว่า อดทน

โตแล้ว ก็อดทนเอา
ไม่มี ก็อดทนเอา
อิจฉา ก็อดทนเอา
เหนื่อย ก็อดทนเอา
น้อยใจ ก็อดทนเอา
ไม่ไหว ก็อดทนเอา
จน ก็อดทนเอา
เสียใจ ก็อดทนเอา