น้ำตา มีไว้เพื่อทำให้เราเข้มแข็งขึ้น

น้ำตา มีไว้เพื่อทำให้เราเข้มแข็งขึ้น
ไม่ใช่ อ่อนแอ ลง