นิยามของคำว่าเพื่อน 


ต่อให้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน
และไม่ได้เจอกันนานแค่ไหน
แค่ได้กลับมาคุยกันอีกครั้ง
ความสนิทก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม