นกอินทรีย์ย่อมไม่สู้รบกับกบ

นกอินทรีย์ย่อมไม่สู้รบกับกบ
The eagle does not make war against frogs.