ทุกความเจ็บ มีวันหาย ทุกความทุกข์ มีวันตาย

ทุกความเจ็บ มีวันหาย
ทุกความทุกข์ มีวันตาย
ทุกอารมณ์ ไม่ว่าจะดีหรือร้าย
ล้วนมีวันหมดอายุ ของมัน