ถ้าใจใส ใจสบาย อยู่ที่ไหน ก็มีความสุข

ถ้าใจใส ใจสบาย อยู่ที่ไหน ก็มีความสุข
ถ้าใจเป็นทุกข์ จะอยู่ในโลกหรืจักรวาลไหน
ก็มีแต่ความทุกข์