ถ้าคุณไม่ได้ช่วย แก้ปัญหา

ถ้าคุณไม่ได้ช่วย แก้ปัญหา
ก็พยายามอย่า สร้างปัญหา
ถ้าคุณ ไม่สามารถ
ช่วยเหลือ ใครได้
ก็พยายามอย่าทำให้ใคร ต้องเดือดร้อน