ถ้าคุณไม่อาจเลี้ยงคนได้เป็นร้อย อย่างน้อยจงเริ่มสักหนึ่ง … บุญๆๆๆ