ถ้าคุณไม่สามารถพูดถึงความดีของคนอื่นก็อย่าพูดให้ร้ายเขา

ถ้าคุณไม่สามารถพูดถึงความดีของคนอื่นก็อย่าพูดให้ร้ายเขา
If you cannot speak good of men, refuse to speak ill of them.