ถ้าคุณเชื่อใจก่อนที่จะลอง คุณอาจจะต้องเสียงใจก่อนตาย

ถ้าคุณเชื่อใจก่อนที่จะลอง คุณอาจจะต้องเสียงใจก่อนตาย
If you trust before you try, you may repent before you die.