ถ้าคุณรักใครซักคนจริงๆ คุณจะยังยิ้มได้ แม้คนข้างกาย เค้าจะไม่ใช่คุณ

ถ้าคุณรักใครซักคนจริงๆ คุณจะยังยิ้มได้
แม้คนข้างกาย เค้าจะไม่ใช่คุณ