ถึงแม้ว่าเราอาจจะเดินทาง ไปไม่ถึงความสำเร็จ


ถึงแม้ว่าเราอาจจะเดินทาง ไปไม่ถึงความสำเร็จ
แต่ขอเพียงแค่เรายังก้าวเดิน
อยู่บนเส้นทางของความ พยายาม