ถามทางดีกว่าหลงทาง

ถามทางดีกว่าหลงทาง
Better to ask the way than go astray.