ตื่นมาเช้านี้ ขอให้ดีกับดี มีความสุขกายสุขใจ

ตื่นมาเช้านี้ ขอให้ดีกับดี
มีความสุขกายสุขใจ
สิ่งชั่วช้าเลวร้ายทั้งหลาย
ขอให้หายสูญสิ้นไป