ช้าๆ และมั่นคงย่อมชนะการแข่งได้

ช้าๆ และมั่นคงย่อมชนะการแข่งได้
Slow and steady wins the race.