ช่างมัน กับอะไรที่เราได้พยายามมากไป ถ้ามันไม่ดีขึ้น ก็ไม่ต้องทุกข์ใจ

ช่างมัน กับอะไรที่เราได้พยายามมากไป
ถ้ามันไม่ดีขึ้น ก็ไม่ต้องทุกข์ใจ
ต้องยอมรับว่าบางเรื่อง บางอย่าง
เหลือวิสัยทัศน์เรา ที่เราจะทำได้
สิ่งจะทำได้คือ ทำใจ
และยอมรับว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
แล้วก็ช่างมัน ปล่อยมันไป