ชีวิตไม่ได้วัดกันด้วยระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่

ชีวิตไม่ได้วัดกันด้วยระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่
Life is not measured by time we live.