ชีวิตที่มีความสุข ต้องอาศัยจิตใจที่สงบ

ชีวิตที่มีความสุข ต้องอาศัยจิตใจที่สงบ
A happy life consists in tranquility of mind.