จับวัวที่เขา จับคนที่คำพูด

จับวัวที่เขา จับคนที่คำพูด
An ox is taken by the horn, and a man by the tongue.