จะรู้ว่าเป็นต้นอะไรก็ดูได้จากผลของมัน

จะรู้ว่าเป็นต้นอะไรก็ดูได้จากผลของมัน
A tree is known by its fruit.