จะรวย หรือ จะจน

จะรวย หรือ จะจน
ทุกคนล้วนมีความเหมือนกันคือ
มา มือเปล่า
ไป มือเปล่า
กันทุกคน