จงแก้ไขตัวท่านในสิ่งที่ท่านตำหนิผู้อื่น

จงแก้ไขตัวท่านในสิ่งที่ท่านตำหนิผู้อื่น
Correct yourself what you blame in others.