จงมีความสุข กับชีวิตของตัวคุณเอง


จงมีความสุข กับชีวิตของตัวคุณเอง
โดยที่ไม่ต้องไป เปรียบเทียบกับชีวิตใคร