จงทำต่อผู้อื่นเหมือนกับที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นทำต่อท่าน

จงทำต่อผู้อื่นเหมือนกับที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นทำต่อท่าน
Do to others as you would have others do to you.