คำว่าเป็นไปไม่ได้จะมีอยู่ในพจนานุกรมของคนโง่เท่านั้น

คำว่าเป็นไปไม่ได้จะมีอยู่ในพจนานุกรมของคนโง่เท่านั้น
Impossible is a word only to be found in the dictionary of fools.