คำพูดเมื่อพูดออกไปแล้วจะกลายเป็นของคนอื่น

คำพูดเมื่อพูดออกไปแล้วจะกลายเป็นของคนอื่น
When the word is out it belongs to another.