คำคม เกิดมาเป็นคน ต้องอดทน

เกิดเป็นคน ถึงจะทุกข์ก็ต้องทน
ถึงจะอับจน ก็ต้องต่อสู้
เพราะเกิดเป็นคน ก็รู้ๆ กันอยู่
ถ้าไม่สู้ก็ไม่รู้ว่า จะเกิดมาทำไม