คำคม อย่าตัดสินคนที่ภายนอก

เห็นเสือ หมอบอย่าหลงว่าเสือกลัว
เห็นคนถ่อมตัว อย่าหลงว่าไม่มี น้ำยา