คำคม สำหรับคนชอบ หลอกตัวเอง อิอิ


วิธีการหลอกตัวเอง
แล้วเจ็บน้อยสุดคือ
อย่ารู้มาก อย่าถามเรื่องที่สงสัย
อย่าเอ๊ะใจในเรื่องเล็กๆ แค่ไม่ต้อง
สนใจอะไร เราจะถูกหลอกแบบ
ที่เราไม่เจ็บ