คำคม สอนใจแด่ความสำเร็จ ที่ไม่ได้ตกมาจากฟ้า

คำคม สอนใจแด่ความสำเร็จ ที่ไม่ได้ตกมาจากฟ้า
แต่อยู่ที่การแสวงหา และอดทนรอ