คำคม คนทรยศ แทงข้างหลัง คนที่รัก

คนที่ใช้ชีวิตร่วมกัน มันต้องพร้อมที่จะสร้างอนาคต
ไม่ใช้พร้อมที่จะ ทรยศกัน ตลอดเวลา