คำคมโดนใจ ใครที่กำลังเหนื่อยใจ ใครไม่รัก อ่านด่วน

เหนื่อยใจ ก็พัก  ใครไม่รัก ช่างแม่งมัน
กูจะให้ความสำคัญ เฉพาะคนที่แคร์ ดูแล
และห่วงใย กูจริงๆ