คำคมโดนใจ เวลาใครทำให้เราเจ็บ เราจะเก็บไว้เป็นรายละเอียด

เวลาใครทำให้เราเจ็บ
เราจะเก็บไว้เป็นรายละเอียด

ใครทำเราเกลียด
เราก็จะไม่เฉียด เข้าไปใกล้

ใครทำเราแค้น
เราจะตอบแทน ด้วยการให้อภัย

ใครทำเธอร้องไห้
เราจะทำให้คนคนนั้น “เสียดายที่ทิ้งเรา”